Starta veterinärklinik – att tänka på

Är du utbildad samt legitimerad veterinär och vill driva din egna klinik? Då finns möjligheten att starta eget företag och erbjuda djurägare dina tjänster. Beroende på din inriktning som verksamhet ska ha varierar regler och tillstånd.

Tänk på att ansöka om tillstånd i tid och se även till att planera verksamheten i detalj. En välarbetad budget och verksamhetsplan gynnar ditt projekt redan från start. Läs mer om detta i följande artikel!

Initiala kostnader

För dig som planerar att starta upp en verksamhet inom veterinärområdet är det viktigt att vara ute i god tid. Det är nämligen inte bara att hitta en lokal och slå upp dörrarna för allmänheten. Tvärtom behöver du bland annat licenser som bevisar att du är beviljad att bedriva den sortens verksamhet. Det kan ta olika tid gällande vilken typ av licens det rör sig om. Det går att läsa mer om regler gällande detta på Jordbruksverkets hemsida.

Viktigt att tänka på i tidig fas är startkapitalet som måste täcka tillstånd och andra initiala kostnader. Du har dock goda möjligheter att förstärka ditt startkapital med hjälp av smarta online tjänster. På capcito.com kan du läsa mer om hur du ansöker om företagslån eller dina fördelar med att sälja fakturor. Det finns smidiga alternativ som går att ansöka direkt på nätet med ett enkelt klick. För att processen ska gå så smidigt som möjligt är tipset att göra detaljerade uppställningar innan du ansöker om lånekapital. Se till dina kända kostnader utifrån dina aktuella ekonomiska resurser och komplettera med dina förväntande framtida intäkter. Beräkningarna ger dig ett realistiskt underlag när du bedömer dina ekonomiska behov.

Investeringar utifrån verksamhet

För att driva en fysisk veterinärklinik krävs optimala lokaler som uppfyller de krav verksamheten har. Ta gärna hjälp av rätt mäklare för att hitta olika objekt att se närmare på. I detta sammanhang är det viktigt att redan från start ha en realistisk idé om hur verksamheten kommer att se ut från själva början samt hur den kommer att utvecklas.

Vilken typ av djur kommer du att ta emot? I vilken miljö bör kliniken startas? Är tanken att verka som veterinär på “resande fot”, kan enklare lokaler fungera, men låt alltid olika möjliga scenarier ligga till grund för dina beslut. Samma gäller för så kallade administrativt verksamma veterinärer, vilka till exempel kan jobbar med att importera djurfoder eller kontrollerar resenärer med djur vid gränserna.

Tidiga investeringar utöver tillstånd, lokal och arbetsutrustning är fordon. Du kommer förmodligen ha behov av någon form av djurtransport. Idag är det inte ett krav att köpa in fordon till din verksamhet. Ett tips är att hyra släp eller andra transportfordon som på olika sätt kan tänkas behövas för en veterinär. Behöver du inte fordonet på reguljär basis kan du spontant hyra transportfordon, men du kan även hyra dem för en längre avtalad period.

wildfire